Medlemsvilkår Rena Trening Express-senter

Gjelder fra 01.04.2018.

Medlemskap

Adgang

Administrasjon av medlemskapet

Betaling

Medlemmets rettigheter og forpliktelser

Trivselsregler

Sikkerhet

Antidoping

Personvern

Senteres rettigheter og ansvar